Realizare tablouri electriceELPREST® realizeaza tablouri electrice pentru: alimentare cu energie si distributie; comanda, forta si iluminat; compensarea factorului de putere; sisteme de automatizare, tablouri PLC si RIO; protectia motoarelor;

1. Tablou general de distributie (seria TGD)
2 . Tablou de distributie din retea (seria TDR)
3 . Tablou de forta si comanda pentru alimentarea consumatorilor (gama MCC)
4 . Tablou de forta pentru compensarea energie reactive la consumatori (seria TQ)
5 . Cutii, pupitre, firide, tablouri de iluminat particularizate nevoilor clientilor
6 . Tablou de AAR (GAMA T-AAR)
7 . Tablouri unicat si serie mica

Contactati-ne!

0251 412 503
0251 417 496
0372 733 185