Proiectare si inginerie instalatii electrice si de automatizari1. Proiectare:
– Proiecte tehnice
– Detalii de executie
– Documentatii AS-BUILT
– Studii de fezabilitate
– Documentatii obtinere certificate de urbanism si autorizatii de construire
2. Inginerie si suport tehnic
3. Teste si punere in functiune
4. Activitate de laborator
5. Expertiza tehnica
6. Consultanta tehnica

Contactati-ne!

0251 412 503
0251 417 496
0372 733 185