HEINEKEN ROMANIA

Proiectare si executie:
– Instalatii electrice siloz – mediu Ex.
– Instalatii de distributie la consumatori sectii tehnologice (imbuteliere, fermentare, fierbere, frig)
– Echipare si montaj tablouri electrice
– Iluminat exterior, ambiental, incinta, hale tehnologice de fabricatie
– RK Sectie fierbere
– RK Statie electrica 0,4 kV – Instalaţie automată de compensare a energiei reactive – Alimentare 20 kV
– Posturi trafo 1600 kVA 20/0,4 kV
– Amenajări interioare – Instalatii si tablouri electro – pneumatice automatizare sectiile Fierbere si Malt
– Studiu privind reducerea consumurilor energetice
– Instalaţii tehnologice pentru fluide alimentare, incalzire, abur
– Executie instalatii electrice pentru unitati frigorifice
– Instalatii pentru extinderea cazanelor de fierbere
– Montarea si reparatia instalatiilor electrice